Akıllı Çözümler Konferansı

akilli_cozumler_konferansi

IDC, modern kurumsal BT ortamlarına çözüm-odaklı bakış sunacak yeni konferansını sunmaktan gurur duyar.

İletişim ve birlikte çalışma teknolojileri, analitik ve büyük veri, mobilite ve günümüz rekabetçi işletmeleri için dönüşümsel uygulamaları kapsayan akıllı yazılım çözümleri sergilenecektir. Tartışmaların temel konusu; genel eğilimler ve dinamikler, beceriler, önemli sorunlar, engeller ve uygulama stratejileri üzerine yoğunlaşacaktır.

Bu konferans; BT ile ilgili stratejik karar alma sürecinde güçlü bir etkiye sahip sektör yöneticilerinden ve karar vericilerinden oluşan değerli katılımcılara yönelik olacaktır. Bu alandaki üreticiler, katılımcılara tedarikçi perspektifinden görüşlerini aktaracaktır. Açık oturum, bölgede benimsenen ve uygulanan teknolojilere dayalı ve başarılı uygulamaları açığa çıkarmaya yönelik olacaktır. Bu konferans her katılımcıya önemli miktarda bilgi paylaşımı ve networking  imkanı sunacak ve aynı zamanda yeni teknolojiler ile ilgili en güncel bilgilere ulaşacaktır.

Son Yazılar